Klubbaktivitet Yoump och Årsmöte

Hej alla medlemmar i KFUM Linköping Taekwondo! Den 28:e maj kommer vi att genomföra årsmötet följt av hopp och lek på Yoump och slutligen går vi och äter tillsammans. Självklart kan man välja att delta i olika omfattning, även inom familjen.

Årsmöte

Klockan 14:00 träffas vi i boxningslokalen i Linköpings sporthall för årsmöte.

På årsmötet ska flera styrelseledamöter väljas, valberedningen efterfrågar tankar och förslag angående detta senast 10/5.
Gör din nominering här.

Årsmötet är medlemmarnas möjlighet att påverka den kommande verksamheten genom att lämna in motioner, gör detta senast 10/5. Skicka in din motion här.

Yoump

Vi har bokat en stor del av Yoump mellan 16:30-17:30. Klubben sponsrar alla medlemmar med hela kostnaden. Vill fler familjemedlemmar vara med så sponsrar klubben lite och det kostar bara 70kr per person.  Särskilda hoppstrumpor som köps på plats för 30kr (sponsras ej av klubben). Betalningen görs antingen via swish eller faktura. (Swish nr: 123 132 6941)
Sista anmälningsdag 10/5.
Man kan även följa med och titta på om man inte vill hoppa själv.

Middag

Vi har tänkt att gå ut och äta som en trevlig avslutning kl 18:30 någonstans i Linköping, var och en betalar för sig.

Vill man delta på aktiviteterna efter årsmötet fyller man i blanketten här

Motion till Styrelsen

Styrelsen efterfrågar medlemmarnas motioner och förbättringsförslag. Fyll i formuläret nedan med ditt förslag på vad vi kan förbättra eller jobba mer med. (Alla förslag mottas gladeligen, allt från inköpsförslag till stadgeändring eller andra aktiviteter som vi kan göra tillsammans som sektion)

För att styrelsen skall hinna behandla din motion så bör vi ha den till handa senast 10 maj.

Nominering till Styrelsen

Den 28:e maj kommer sektionens årsmöte att äga rum. Under årsmötet kommer en ny ordförande att väljas tillsammans med två styrelseledarmöter och två supplianter. (Ordförande och supplianter väljs på ett år och styrelseledarmöter väljs på två år)

Känner du någon som skulle kunna bidraga till vår sektion eller vill du själv vara med och påverka i styrelsen? Nominera någon genom att fyll då i formuläret nedan. Skicka in din nominering senast den 10 maj.

Vi frågor så kan man kontakta sittande styrelse eller valberedningens ordförande Rikard Norrby (richard@norrby.org)

Linköping Taekwondo